Sortiment

Webshopen innehåller ordinarie lagerfört sortiment. Utöver dessa varor kan andra artiklar beställas mot en extra avgift, s.k. kundorder, kontakta kundtjänst. Du får då vänta lite extra på leverans och varorna kan inte returneras eftersom de är specialbeställda för din räkning.

Priser

Priser debiteras enligt BiCef Solutions AB:s gällande prislistor vid beställningstillfället exkl. moms och frakt. Vi reserverar oss för ändringar som förorsakats av valutaförändringar, höjda leverantörspriser eller av andra skäl utanför vår kontroll. Vid beställning av förbrukningsvaror, reservdelar och utrustningsartiklar till ett värde understigande 300 kr debiteras en småorderavgift om 50 kr.

Betalningsvillkor

15 dagar netto från fakturadatum eller enligt särskild överenskommelse. Efter förfallodagen debiteras dröjsmålsränta med 1,25 % per påbörjad månad.

Ersättningskrav

Tvister om tolkning eller tillämpning av dessa försäljningsvillkor skall avgöras enligt svensk lag i allmän domstol i Sverige.

Vi reserverar oss för eventuella text- och bildfel.

Enligt lagen om upphovsrätt är det inte tillåtet att helt eller delvis mångfaldiga webshopens texter, bilder, tabeller och illustrationer.

Montering, demontering av fast utrustning och ev. tillbehör

Om ej annat överenskommits betalas ovan av köparen. Fast installation av vakuum, tryckluft, manöver, el- och vatteninstallation samt montering av möbler och inredning utförs ej av BiCef Solutions AB.

Förbrukning

Adapter för bläster

Adapter tillhandahålls kund utan debitering vid köp blästerspetsar av märket Starz Tipz. Lånetiden gäller så länge som kund fortsätter att beställa spetsar från BiCef Solutions AB eller från annan av BiCef Solutions AB godkänd leverantör.
Avstämning av beställningsfrekvens och kvarvarande lager hos kund sker vid 2 tillfällen under en rullande 12 månadsperiod från första beställningstillfället.

I det fall kund inte önskar fortsätta att beställa och använda blästerspetsar (Starz Tipz) skall kund returnera erhållna adaptrar till BiCef Solutions AB. Retur sker i av BiCef Solutions AB tillhandahållet returemballage. I det fall kund inte returnerar adaptrar vid låneperiodens slut har BiCef Solutions AB rätt att debiterar kund med 619 kr exkl. moms per adapter. Priset kan komma att justeras utifrån förändring i marknadspriser.

Miljöavgift

BiCef Solutions AB åtar sig att forsla bort kundens tidigare fasta utrustning i samband med köp av från företaget ny fast utrustning. Hanteringskostnaden betalas av köparen.