Leveransvillkor gällande förbrukning

Lagervaror som beställs före kl. 12.00 expedieras samma dag förutsatt att varorna finns i lager och levereras inom skälig tid om inte annat överenskommits. Varorna skickas som paket, brev eller på pall. Mindre försändelser med lågt ordervärde skickas normalt som brev. Expressleverans kan beställas mot extra avgift. Eventuella restorder levereras fraktfritt med undantag för fabriksbeställningar.

Leveransvillkor gällande utrustning

Fritt vårt (BiCef Solutions AB:s) lager. Större utrustningsorder med ett värde överstigande 50 000 kr, och med en leverans senare än 20 dagar efter beställningsdatum, orderbekräftas. Om leveranstid inte är överenskommet med köparen skall varan levereras inom skälig tid. Leveransförseningar p.g.a. Force majeure eller underlåtenhet från köparen, eller från underleverantörer, utgör befrielsegrund som medför framflyttning av leveransdag och företaget blir befriad från all typ av påföljd.

Äganderättsförbehåll och försäkring

BiCef Solutions AB innehar äganderätten till levererad utrustning, reservdelar, tillbehör m.m. tills full betalning har erhållits. Köparen äger inte rätt att överlåta eller på annat sätt försvåra för säljaren att utnyttja äganderättsförbehållet innan full betalning erlagts. Köparen förbinder sig att under den tid säljaren innehar äganderätten, t.ex. vid hyra och leasing, hålla utrustning, reservdelar och tillbehör försäkrade mot stöld och brand.